Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Đào Tạo Dạy, Học Sửa Chữa Điện Thoại
93 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nôi - 0966 496 678

Học Sửa Laptop một số trong phát triển phần mềm

Nghiên cứu của sinh viên Đại học Canterbury cho thấy các công ty tái sử dụng các thành phần phần mềm có thể tăng gấp đôi năng suất của họ.  Học Sửa Laptop Ở Đâu Tốt Nhất

Warwick Irwin, chuyên nghiên cứu về Thạc sỹ Khoa học Máy tính, cho biết công việc của ông nên giúp các tổ chức phát hiện lợi nhuận trên đầu tư (ROI) là từ việc tái sử dụng các thành phần phần mềm.

Đối với một số trong phát triển phần mềm, việc tái sử dụng các thành phần phần mềm là một “cây thánh”. Irwin cho biết mặc dù đã thừa nhận rộng rãi rằng nó là hợp lý và mặc dù định hướng đối tượng (OO) đang bị thổi phồng lên như một sự tiến bộ to lớn – việc tái sử dụng không xảy ra nhiều.

Ông nói nghiên cứu của ông không phải là một viên đạn bạc, nhưng sẽ giúp các nhà quản lý quản lý các dự án tái sử dụng để họ biết liệu nó có đáng đầu tư hay không. Irwin tin rằng việc tái sử dụng các thành phần có thể tăng gấp đôi năng suất phát triển của công ty và những sản phẩm không phát triển với tốc độ gấp đôi tốc độ cạnh tranh của họ và không thể tồn tại.

Irwin cho biết các ngành công nghiệp khác lại sử dụng lại các thành phần và sự tương tự thường được sử dụng là kỹ thuật điện. Tuy nhiên, ông nói các thành phần phần mềm phức tạp hơn nhiều và cũng có những vấn đề văn hoá. Trong khi OO kỹ thuật làm cho tái sử dụng dễ dàng hơn, Irwin tin rằng lý do tái sử dụng đã được làm chậm là một sự thay đổi văn hoá và tổ chức là cần thiết.

“Những người phát triển phần mềm mong muốn tự tạo ra phần mềm, và đó là một sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ của họ để đi ra ngoài và tìm kiếm các danh mục phần mềm hiện có để tìm ra những phần mà họ có thể lắp ráp.”

Cũng có những vấn đề về kinh tế. “Nếu bạn thưởng cho các nhà phát triển bằng bao nhiêu dòng mã họ viết, thì đó là một bất lợi cho họ để sử dụng lại mã hiện có”.

Irwin bắt đầu nghiên cứu của mình với sự giúp đỡ của một người mới tốt nghiệp về Công nghệ New Zealand năm ngoái, cho phép ông làm việc trong ngành với Trimble Navigation (thuộc sở hữu của Hoa Kỳ), một nhà phát triển GPS. Học Sửa Máy in Tại Hà Nội

Irwin đã xây dựng một mô hình để đo lường những thành phần nào đang được sử dụng lại từ thư viện tái sử dụng của Trimble cho mỗi sản phẩm và làm giảm thời gian phát triển.

Tuy nhiên, việc tính ra ROI là một thách thức. Việc phát triển phần mềm có thể sử dụng lại được chi phí khoảng 50% so với phần mềm không thể tái sử dụng vì nó phải đối mặt với tất cả các kết hợp khác nhau mà nó sẽ được tiếp xúc. Nó cũng phải được kiểm tra tốt. “Nếu bạn không thử nghiệm tốt và có vấn đề ở đó, bạn không làm sai lệch sản phẩm của chính bạn, bạn sẽ gây rối cho tất cả các sản phẩm sử dụng lại nó”.

Một yếu tố ROI phức tạp khác là phần mềm có thể sử dụng lại có chi phí. Để tái sử dụng một thành phần, chi phí khoảng 20% chi phí để phát triển thành phần đó từ đầu. Để có được một phần thưởng cần phải được sử dụng lại một số lần. Do đó, điều quan trọng là lựa chọn chính xác các thành phần nên được thực hiện sử dụng lại được.

Irwin cho biết làm nghiên cứu trong ngành công nghiệp đã thay đổi về cơ bản công việc của ông và làm cho nó khó khăn hơn nhiều, nhưng hy vọng có liên quan hơn. Học Sửa Máy Tính Cơ Bản

0966 496 678